Vakok, gyengénlátók számára

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett weboldalán (továbbiakban ”Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”). A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) adatai:

 • Név: Netrisk Magyarország Kft.
 • Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
 • Telephely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.
 • Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
 • Adószám: 26208600-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01 09 307894 (nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
 • MNB engedély (biztosítási alkusz): 167/1994
 • Fax szám: +36 (1) 413 34 90

A Weboldal tartalma, használata

A Weboldal olyan biztosítási szerződések értékesítést végző internetes összehasonlító felület, amely a szerződések összehasonlításán túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. A biztosításkötésre és az alkuszi megbízásra vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek (a Netrisk Magyarország Kft. biztosítási alkuszi Üzletszabályzata) tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon kezdeményezett szerződéskötést korlátozza. Ilyen esetben szerződéskötésre a felhasználónak a személyes ügyfélszolgálaton van lehetősége.

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a felhasználó felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Regisztráció a Weboldalra

A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. biztosítási szerződés kezdeményezése, díjszámítások tárolása, saját profil létrehozása) kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál.

A regisztráció során a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • vezeték- és keresztnév*;
 • regisztráló természetes személy neme*;
 • felhasználói név*;
 • e-mail cím*;
 • születési idő*;
 • szabadon választott jelszó*;
 • telefonszám.

Nem természetes személyek esetén:

 • cégnév*;
 • felhasználói név*;
 • e-mail cím*;
 • adószám*;
 • szabadon választott jelszó*;
 • telefonszám.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal tartalmának, illetve az Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

Kapcsolódó honlapok

Az Üzemeltető a Weboldalról ugrópontként elérhető külső (nem általa üzemeltetett) honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Vegyes rendelkezések

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Netrisk Magyarország Kft.
Üzemeltető