Vakok, gyengénlátók számára

Biztosítási törvény, KGFB törvény - Törvénytár

A biztosítási és a biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó törvények és jogszabályok gyűjteménye

Általános jogszabályok:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről (Bit. törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésről
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról


A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) érintő jogszabályok:

 • 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
 • 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
 • 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
 • 34/2009. (XII.22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetésű hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközre vonatkozó szabályokról
 • 20/2009 (X.9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű kategóriákról


Felügyeleti szervre vonatkozó jogszabály:

 • 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

Az egyes jogszabályok éppen hatályos - vagy az Ön által szabadon megválasztott időpontra vonatkozóan hatályos - szövege a Nemzeti Jogszabálytár jogi adatbázisában (www.njt.hu) az évszám, a jogszabály száma és típusa (pl. törvény vagy NGM rendelet) alapján korlátozás nélkül lekérdezhető.

Lap tetejére
Vissza az INFO-ba