• Adatbekérés
 • Ajánlatok
 • Szerződő adatai
 • Szerződés adatok
 • Megrendelés

Lakásbiztosítás kalkulátor 2024 | Biztosítás adatainak megadása

A kalkulátorban megjelenített ajánlatok köre nem teljes körű, mivel nem hasonlítottuk össze a biztosítási piacon elérhető összes lakásbiztosítási terméket.

Eredmények elküldése e-mailben

Adja meg e-mail címét, amelyre elküldhetjük Önnek a díjszámítási eredményeket.

Segítséget vagy hasznos információt szeretne?

Amennyiben elakad a kötési folyamatban vagy megrendelés elküldése nélkül bezárja az oldalt, telefonszám megadása esetén munkatársunk visszahívja Önt.

Telefonszám:

Munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, ha látjuk, hogy elakadt a díjszámítás során.

E-mail címének megadásával hozzájárul, hogy félbehagyott díjszámításával vagy egyéb ajánlatokkal, akciókkal a jövőben megkereshessük.

Adatkezelésünkről itt tájékozódhat bővebben. A megadott adatok csak a "tovább" gombra kattintással kerülnek rögzítésre.

Mire kíván biztosítást kötni?
 • Épület és ingóság
 • Csak épület
 • Csak ingóság
Milyen típusú a biztosítani kívánt ingatlan?
 • Társasházi lakás
 • Családi ház
 • Sorház
 • Ikerház
Az ingatlan elhelyezkedése

Biztosítani kívánt épület címe:

Nem találom a címet!

pl. 8-12 / A / 1

Az ingatlan technikai adatainak megadása

Ingatlan alapterülete:

Hasznos alapterület meghatározása:

A főépület tartalmazza az egy tetőszerkezet alá tartozó lakáscélú és nem lakáscélú épületrészeket.

A főépület:
családi háznál a lakórész és a vele közös tetőszerkezet alatti épületrészek alapterülete
társasházi lakásnál a lakás alapterülete

A főépületen belül teljes alapterülettel (100%) kell venni a lakás céljára szolgáló helyiségeket, és fele alapterülettel (50%) a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

Az ingatlan használatának jellege:

Állandóan lakott az ingatlan, amelyben a biztosított egy évben 270 napot meghaladó időtartamban tartózkodik, az életvitelszerűen lakhatásra használja.

Tetőzet típusa:

Bitumenes tetőzethez kell sorolni a bitumenes zsindely vagy bármely más bitumenes tetőzetet, kivéve a bitumenes hullámlemezt (onduline).

db

A szerződés adatainak megadása
Szerződéskötés oka:

Amennyiben díjrendezett és érvényes lakásbiztosítási szerződéssel rendelkezik, melyet Ön, vagy a biztosító évfordulóra felmondott, vagy Ön fel kíván mondani, és új szerződést kíván kötni, akkor válassza az „Évfordulóra váltok” kötési okot. Minden egyéb esetben (pl. szerződése korábban szűnt meg évfordulóra, vagy díjnemfizetéssel, vagy határozott idejű szerződéssel rendelkezik, és a tartam végével kíván újat kötni, vagy most először köt szerződést ingatlanára) válassza az „Újat kötök” kötési okot.

Jelenlegi szerződés évfordulója:

A biztosítási évforduló napját megtalálja a felmondani kívánt szerződés biztosítási kötvényén, vagy a következő időszak biztosítási díját tartalmazó díjértesítőben. Mindenképp ügyeljen arra, hogy az adatot pontosan adja meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a határozatlan tartamú biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére (évfordulóra) írásban mondhatják fel legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal úgy, hogy a címzetthez megérkezik. Ön eltérhet ettől, de ebben az esetben vállalnia kell a jogkövetkezményeket, mely szerint a biztosító perelheti a nem jogszerűen felmondott, vagy nem fizetett szerződés díját.

A jelenlegi szerződés felmondását saját magam küldtem/küldöm meg a biztosító részére, vagy azt a biztosító mondta fel.

Megrendelését abban az esetben tudja elküldeni nekünk, hogy ha jelenlegi szerződését a biztosító felmondta, illetve annak felmondásáról Ön gondoskodott, vagy gondoskodik. A felmondásnak az évfordulót megelőző 30 napig be kell érkeznie a biztosítóhoz. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a felmondás megküldését igazolható módon tegye meg.

Szerződő személye:

A szerződő az a személy, aki a biztosítás díját fizeti. Szerződő lehet magánszemély, és jogi személy is. Magánszemély az a természetes személy, aki nem szakmai, üzleti tevékenysége, vagy foglalkozása körében jár el. Az egyéni vállalkozó nem minősül magánszemélynek.

A biztosításhoz szükséges zálogkötelezetti nyilatkozat?

A 2014. március 15-től hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) az engedményezés korábban ismert rendszerét megszüntette.

Amennyiben a biztosítani kívánt ingatlan jelzáloggal terhelt, és a hitelt nyújtó pénzintézettel kötött szerződése alapján lakásbiztosítást kell kötnie, úgy az új Ptk. szabályozása alapján zálogkötelezetti nyilatkozatot kell tennie és benyújtani a biztosító részére. Ebben az esetben a zálogkötelezett nyilatkozatban történő rendelkezésnek megfelelően, a Biztosító a zálogjogot a lakásbiztosítási szerződésre bejegyzi, és arról igazolást állít ki.

Postai levelezés helyett elektronikus úton kommunikálok a biztosítóval

A szerződő hozzájárul, hogy e-mail címét és mobiltelefonszámát a Biztosító részére az ajánlaton átadjuk, és a Biztosító a jelen szerződéssel kapcsolatos információkat, tájékoztató anyagokat, értesítéseket, és a biztosítás díjáról szóló számlát a megadott e-mail címre, vagy a Biztosító által üzemeltetett Ügyfélportálon elérhető felhasználói fiókjába továbbítsa. Egyes biztosítók kedvezményt adnak az e-mail cím és a mobiltelefonszám átadása esetén.

Vállalja a gyorsított kárrendezést?

Az MFO termékeknél 100 000 Ft alatti károk esetén lehetőség van gyorsított kárrendezésre, melynek ügyintézési határideje legfeljebb 5 munkanap. Ennek feltétele, hogy a szerződő a kárral kapcsolatos fotókat, dokumentumokat elektronikus úton megküldje a biztosítónak, és legalább a kárrendezésre kiterjedő elektronikus kommunikációt vállalja.

A melléképületek adatainak megadása
1. melléképület adatai

A főépülettől külön tetőszerkezettel rendelkezik:

Abban az esetben válassza ezt, ha a melléképület a főépülettel egybeépített, de külön tetőszerkezettel rendelkezik, nincs azonos fedélszék alatt a főépülettel.

Ft

Ft

2. melléképület adatai
A főépülettől külön tetőszerkezettel rendelkezik:

Abban az esetben válassza ezt, ha a melléképület a főépülettel egybeépített, de külön tetőszerkezettel rendelkezik, nincs azonos fedélszék alatt a főépülettel.

Ft

Ft

3. melléképület adatai
A főépülettől külön tetőszerkezettel rendelkezik:

Abban az esetben válassza ezt, ha a melléképület a főépülettel egybeépített, de külön tetőszerkezettel rendelkezik, nincs azonos fedélszék alatt a főépülettel.

Ft

Ft

Kiegészítő szolgáltatások

A kiegészítő szolgáltatások kitöltése nem kötelező, de segít pontosítani az Ön igényeit.
Felhívjuk figyelmét, hogy a biztosítók az egyes szolgáltatásoknál meghatározzák a biztosítási összegek felső határát, ami az Ön által választott összegnél kevesebb is lehet. A biztosítók által alkalmazott biztosítási összegekről a biztosítási feltételekből vagy a kötvényből tájékozódhat.

Beázás, kívülről érkező víz:

A biztosító megtéríti a nyitva felejtett nyílászáró miatt beáramló csapadékvíz által okozott kárt. Ezt a szolgáltatást egyes biztosítók, csak vihar esetén nyújtják.

Bővített üvegtörés:

Az épületek és lakások szerkezeteibe beépített, a szerződési feltételekben meghatározott méretű üvegtetők, üvegtéglák, üvegfalak, télikertek, taposóüvegek, kirakatok törés és repedéskáraira fedezetet nyújtó szolgáltatás.

Elfolyt víz térítés:

Az elfolyt víz által többletként kiszámlázott vízdíjat fizeti meg a biztosító. Elfolyt vizet csak akkor téríti meg a biztosító, ha az csővezeték töréséből, sérüléséből keletkezik.

Ft

Extra szolgáltatási csomag:

Olyan károkra nyújt anyagi segítséget, amelyek a biztosítási eseményeknél általában kizártak. Például:

- Vízkár esetén csaptelepek, fűtőtestek, szaniterek javítása, cseréje, csempe csere költségei, a vezetékekben, szerelvényekben történő elfagyás miatt kiáramló folyadék okozta károk.
- Üvegtörés esetén a tartószerkezet elhasználódása, vagy alakváltozása miatti javítási költségek, a nyílászárók gyártástechnológiájából származó többletköltségek.
- Vihar, felhőszakadás, jégverés által, az épület külső festésében okozott károk.
- Műszaki meghibásodás miatt elromlott fagyasztóban megromlott élelmiszerek.
- Kidőlt fa okozta károk.

Szolgáltatás kimaradás:

A közműellátást végző szolgáltatók (áram, gáz, távhő, víz, telefon, internet) előre be nem jelentett üzemzavarából keletkezett közvetlen, és közvetett károkra nyújt fedezetet, ha a szolgáltatás kimaradása megszakítás nélkül meghaladta legalább a 6 óra időtartamot. Egyes Biztosítóknál eltérő, hogy milyen szolgáltatás kimaradásra, és milyen időtartam után nyújtanak fedezet, a pontos információk a biztosítási feltételekben találhatók.

Ft

Lakás assistance:

Biztosítási eseményhez köthető vészelhárítás, szakiparosok ajánlása. A telefonos szolgálat napi 24 órán keresztül fogadja a hívásokat.

Dugulás elhárítás költsége:

A vezetékek dugulásából származó hibák feltárásának és elhárításának költségére nyújt fedezetet.

Tető és panelhézag beázás:

A kockázatviselés helyen a kívülről érkező víz (a tető szigetelésének és/vagy a tető héjalásának folytonossági hiánya, valamint a panelhézagok és/vagy a nyílászárók és az épületszerkezetek közötti hézagok tömítetlensége, elöregedése miatt bejutó csapadék) által a biztosított vagyontárgyakban (ingóságokban) okozott kár.

Füst és koromszennyezés:

Ha a biztosítási feltételek szerinti tűzkár nem következett be, de füst- és koromkárok keletkeztek (hirtelen, előre nem látható módon, pl. szomszéd ház kigyulladt, robbanás történt és onnan átszállt a füst, korom), akkor a biztosítók egy része ezekre a károkra fedezetet nyújt. Nem téríti meg a Biztosító az olyan szennyezésekből eredő károkat, melyet dohányzás, gyertya, egyéb lánggal működő világító berendezés, párologtató eszköz, füstölő, a Biztosítottak által gyújtott tűz (grillezés, falevélégetés, stb.) okoz.

Vandalizmus:

A vandalizmus szolgáltatás az épület külső tartozékaiban (pl. riasztórendszer, kerítés, kapu, kaputelefon, légkondicionáló berendezés) rongálás által okozott károk megtérítésére szolgál.

Ft

Graffiti biztosítás:

A biztosított épületek, építmények külső határoló falazatán vagy burkolatain összefestéssel, összefirkálással (graffiti) okozott károkra nyújt fedezetet.

Zárcsere kulcsvesztés miatt:

A biztosítási fedezet kiterjed a Magyarország területén belül biztosított lakás kulcsainak elvesztése vagy eltulajdonítása esetén felmerült zár cseréje folytán felmerült igazolt költségekre. Az Uniqa Biztosító az új zárakhoz, vagy zárbetétekhez tartozó kulcsok másolásával kapcsolatos költségekre is nyújt fedezetet.

Építés-szerelés:

A biztosítás kiterjed a biztosított épületek, épületrészek, építmények szerkezetileg kész állagára, azok beépített és még be nem épített alkotórészeire és tartozékaira, valamint az épület-felszerelési tárgyakra.

Besurranó tolvajlás:

Ha az elkövető megtévesztéssel, vagy a biztosított tudta nélkül jut be az ingatlanba úgy, hogy a biztosított otthon tartózkodik (pl. beoson valamelyik ajtón vagy ablakon keresztül, vagy valaki másnak adja ki magát), a besurranó tolvajlás szolgáltatás megléte esetén a biztosító az eltulajdonított ingóságok értékét téríti meg a szerződési feltételekben meghatározott összeghatárig.

Fagyasztott élelmiszerek megromlása:

Áramkimaradás esetén a biztosító megtéríti a hűtő- és fagyasztó berendezésekben tárolt, megromlott élelmiszerek értékét. A biztosítók a szolgáltatást csak akkor nyújtják, ha az áramkimaradás a szolgáltató hibája miatt a min. 8 órás, vagy annál hosszabb időtartamot eléri. Bővebb információt a biztosítási feltételekben talál. A kár megtérítéséhez szükség van a szolgáltató igazolására. Általában nem térítik meg a kárt, amennyiben az a fagyasztókészülék műszaki hibájából vagy az ingatlan elektromos hálózatának hibájából ered.

Garázsban tárolt gépjárművek:

A kockázatviselés helyén lévő, garázsban tárolt gépjárműben keletkezett tűz, robbanás, vihar, vízkárokra nyújt fedezetet. Az Alfa és a Groupama Biztosító GB524 terméke lopás kockázatra is térít. Általában a Biztosított nevére kiállított forgalmi engedéllyel rendelkező személygépkocsira, de egyes Biztosítóknál motorkerékpárra, és a 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó tehergépjárműre igényelhető a szolgáltatás. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információ a biztosítási feltételekben található.

Ft

Kerékpár biztosítás:

A lakásbiztosításban megjelölt kockázatviselés helyen kívül, az EU tagállamainak (a Groupama GB524 termék választása esetén csak Magyarországra terjed ki a biztosítás) történt lopási és közlekedési balesetben keletkező törési károkra nyújt fedezetet.

Groupama GB524 termék választása esetén, a biztosítás tárgya lehet emberi erővel vagy segédmotorral hajtott kerékpár, Moped (maximum 50 cm3), Quad (maximum 70 cm3), motorral hajtott kerekesszék is.

Ft

Kiterjesztett garancia és mobileszköz biztosítás:

Biztosítani lehet a lakás elektromos háztartási gépeit, illetve a Biztosítottak mobil eszközeit. A szolgáltatás általában véletlenszerű, és előre nem látható garanciális jellegű meghibásodás esetére nyújt térítést. Mobiltelefon-kijelző törése csak akkor térül, amennyiben az fóliával volt ellátva. A Genertel MFO termék elektromos háztartási eszközökre és szórakoztató elektronikai eszközökre is nyújt fedezetet.

Okoseszközök biztosítása:

Az okoseszközökben véletlen, balesetszerűen bekövetkezett töréskárok, funkcionális működésükben keletkezett károk javítási, pótlási költségeire nyújt fedezetet. A Köbe MFO termék csak az azokra az eszközökre nyújt fedezetet, melyek az okosotthon eszközök vezérlését működtetik.

Különleges üvegek:

A biztosítók megtérítik a biztosított háztartási ingóságok üvegezéseiben keletkezett törés, és repedés károkat. Pl. üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, zuhanykabinok, akváriumok, terráriumok, üvegkerámia főzőlapok, bármely tűzhely üvegtetője. Egyes biztosítók az üveg előtetőkben, napelemekben, napkollektorokban keletkezett üvegkárokra is fedezetet nyújtanak. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információkat a biztosítási feltételek tartalmazzák.

Ft

Lakókocsi biztosítás:

Ez a szolgáltatás az EU területén lévő kempingben vagy az oda történő utazás során történő lakókocsi feltörésével ellopott háztartási ingóságokra és a lakókocsi feltörésével az abban okozott károkra nyújt fedezetet.

Ft

Napkollektor, napelemek:

Az előírásoknak, és a szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok, napelemek bármely okból bekövetkező törésére, vandalizmussal, lopással okozott károkra nyújt fedezetet. A Groupama GB524, a Köbe MFO, és Panoráma termékek, valamint a Signal Biztosító esetében az üvegkár csak abban az esetben biztosított, ha a Különleges üveg szolgáltatást is igénybe veszi.

Otthonon kívüli biztosítás:

A Biztosított háztartási ingóságaiban közúti baleset, vagy üdülés során, a biztosítási feltételekben meghatározott káresemények (elemi károk, rablás) bekövetkezése miatt keletkezett károkra nyújt fedezetet.

Ft

Szabadban tárolt vagyontárgyak:

Ezzel a szolgáltatással a háztartási ingóságok kategóriába tartozó, használati jellegüknél és kialakításuknál fogva folyamatos szabadtérben történő tárolásra alkalmas vagyontárgyak biztosíthatók az alapbiztosítási események, valamint rongálás vagy lopás esetére. Ilyen vagyontárgy lehet pl.: kerti bútorok, grillsütő, gyerekjátékok (hinta, csúszda, stb.), kerti szerszámok, mobil medence, jakuzzi, stb. A Gránit Megóv-lak termék esetén lopásra és rongálásra nem térít a Biztosító.

Sportfelszerelések:

A szabadidős, hagyományos, és extrém sporteszközökben, felszerelésekben biztosítási események által, illetve a biztosított baleseti sérülésével összefüggően keletkezett károkra, lopáskárokra nyújt fedezetet a kockázatviselés helyén kívül, biztosítótól függően Magyarország, vagy az EU területén. Az Alfa, Generali, Genertel Biztosítók csak lopáskárra nyújtanak fedezetet. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információkat a biztosítási feltételek tartalmazzák.

Babakocsi biztosítása:

Biztosítótól függően a babakocsiban, balesettel összefüggésben keletkezett károkra, törésekre, a babakocsi lopására nyújt fedezetet a kockázatviselés helyén kívül Magyarország, vagy az EU területén. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információkat a biztosítási feltételek tartalmazzák.

CT és MR:

A biztosító a biztosítottak részére megszervezi és a kötvényen feltüntetett összeg erejéig téríti a CT- és MR vizsgálat (Cardio- és PET CT is) költségét. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egészségügyi nyilatkozatról és a várakozási időről az összehasonlító táblázatban illetve a biztosítási feltételekben talál bővebb információt.

Családi balesetbiztosítás:

A baleseti halál és a baleseti maradandó rokkantságon kívül jellemzően az alábbi eseményekre nyújt fedezetet:
- csonttörés
- csontrepedés
- égési sérülés
- műtéti térítés
A Generali Biztosító kullancs-csípés miatt kialakuló agyburok-, és agyvelőgyulladás, Lyme-kór esetén is nyújt fedezetet.

Csonttörés:

A csonttörés biztosítás baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés eseményekre vonatkozik. Biztosítottnak a biztosított ingatlanban életvitel szerűen tartózkodó személy minősül. A fogtörés nem minősül biztosítási eseménynek. Ez a szolgáltatás a családi balesetbiztosítással együtt választható.

Elveszett okmány pótlása:

A Biztosított számára kiállított személyi-, és vezetői okmányok, bankkártya eltulajdonítására, megsérülésére, megsemmisülésére, újraigénylésére, elvesztésére nyújt fedezetet. Bizonyos termékek esetén az elvesztés nem minősül biztosítási eseménynek, és a bankkártyával kapcsolatos károkra sincs fedezet. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információ a biztosítási feltételekben található.

Kórházi lopás

A Biztosított kórházi tartózkodásának ideje alatt, az általános háztartási ingóságainak lopási káraira nyújt fedezet. A Genertel és a Generali Biztosító már egy napos, míg a többi Biztosító minimum 2 napos kórházi tartózkodás esetén nyújt fedezetet.

Iskolai lopás

Az általános iskolai tanulmányaikat végző Biztosítottak által az iskolába magukkal vitt általános ingóság kategóriába tartozó vagyontárgyainak, ruházatának, iskolai felszerelési tárgyainak (iskola táska, tolltartó és a benne lévő írószerek, tornafelszerelés, könyvek, füzetek) lopási káraira nyújt fedezet.

Jogvédelem:

Olyan esetekre nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított, vagy vele szemben más személy magatartása következtében jogi érdeksérelmet szenved, és e miatt a károsult fél sérelemdíj igényt támaszt, avagy vele szemben bírósági, vagy hatósági eljárás indul.

Készpénzbiztosítás:

A betöréses lopás, rablás során a készpénzt ért károk megtérítésére szolgál, a szerződésben meghatározott összegig. A Genertel MFO termék még elemi károk, rongálás, és vandalizmus következtében megsemmisült, megrongálódott készpénz értékét is téríti. A szolgáltatás pontos biztosítási összegét a biztosítási feltételekben vagy a szolgáltatásokat összehasonlító táblában találja.

Munkanélküliség

A Biztosított munkanélkülivé válása esetén nyújt fedezetet. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, a munkanélkülivé válást megelőző legalább 6 hónap folyamatos, és legalább 30 órás, határozatlan idejű munkaviszony. A Biztosítók általában 6 hónap várakozási időt alkalmaznak, valamint a szerződés díjának egy részét írják jóvá. A K&H Biztosító a munkanélkülivé válás időszakára vonatkozó rezsi költséget téríti meg. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információ a biztosítási feltételekben található.

Bérleti díj térítése:

Amennyiben a biztosított ingatlan bármely biztosítási esemény miatt hatóságilag igazoltan lakhatatlanná válik, abban az esetben a biztosítók megtérítik az elmaradt bérleti díjat, vagy az ideiglenes lakás bérleti díját. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információkat a biztosítási feltételek tartalmazzák.

Orvosi telefonügyelet:

Orvosi call center szolgáltatás, betegségről, gyógyszerekről, ügyeletekről, gyógyszertárakról stb. Továbbá a szolgáltatás tartalmazza a hozzátartozók értesítését és segítséget nyújt orvosi segítség megszervezésében. Éjjel-nappal hívható.

Kutyatartói felelősségbiztosítás:

A biztosított ingatlanhoz tartozó kutya által okozott, a szerződő felelősségi körébe tartozó károkra nyújt fedezetet. Pl. az úttestre kiszaladó kutya által okozott közlekedési baleset vagy harapás miatti orvosi kezelés, károsodott ruházat, stb.

Kisállat biztosítás:

A Biztosított tulajdonában lévő kutya, vagy macska betegsége, balesete miatt szükséges orvosi költségekre, és a betegségből, balesetből eredő elhullására nyújt fedezetet. Kizárólag olyan kisállat biztosítható, melybe az ajánlattételt megelőzően beültetésre került az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochip, és az állatorvos a kisállat adatait az elektronikus adatbázisban rögzítette. A Biztosítók 15, illetve 30 nap várakozási időt alkalmaznak, erről, és a biztosítható kisállatok koráról, fajtájáról pontos információ a biztosítási feltételekben található.

Ft

Kertinövény biztosítása:

A szolgáltatás az elpusztult vagy vandalizmussal megsemmisített telepített növényzet (fák, bokrok, tuják, sövények stb.) alapbiztosítási eseményekből adódó vagy udvari csőtörés feltáró munkálatok miatti kárait téríti meg.

Lábon álló növények biztosítása:

A kockázatviselés helyén tartott, saját szükségletre termesztett haszonnövények elpusztulására nyújt fedezetet. Egyes Biztosítók nem nyújtanak fedezetet vihar, jégverés, hónyomás által bekövetkezett károkra, a pontos információk a biztosítási feltételekben találhatók.

Ft

Állati kártevők és kerti veszélytelenítés:

A szolgáltatás fedezetet nyújt:

- Homlokzatban, tetőszerkezetben, ezek hőszigetelésében, a külső gépészeti elemekben és vezetékekben madarak, denevérek, rágcsálók, rovarok, a kerítéselemekben, medencében vadállat által okozott károkra.
- A madarak elpusztulása vagy ürülékük miatt eltömődött esőcsatorna tisztítására.
- Befészkelt rovarok, madarak, rágcsálók szakszerű eltávolításának költségeire.
- Vihar, ónos eső miatt kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítására.

A Genertel Biztosító kerti veszélytelenítésre nem nyújt fedezetet.

Sírkő, síremlék biztosítása:

A biztosítottak tulajdonában, birtokában, gondozásában lévő, magyarországi temetőben bejegyzett síremlékben, kriptában keletkezett elemi károkra nyújt fedezetet. Az Alfa OKÉ és a Groupama GB524 termékek rongálás és vandalizmus károkat is térítenek.

Ft

Temetési hozzájárulás:

Biztosítónként eltérően csak a Biztosított, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának az alapkockázatok (vihar, tűz, földrengés, víz-, üvegkár, stb.) okán, és/vagy csak balesetből bekövetkező halála esetén nyújtanak fedezetet. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információkat a biztosítási feltételek tartalmazzák.

Ingóság kalkulátor

Az ingóságok részletezése nem kötelező, de segít pontosítani az Ön igényeit.

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Háztartási ingóságok

Itt azoknak a háztartási ingóságoknak az értékét kell megadni, melyek egyedi értéke nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A biztosítási összegek számolása

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft