Vakok, gyengénlátók számára
I. Kötelezi az Alkuszt, hogy a biztosítókkal kötött együttműködési megállapodásokban
 1. az ajánlat beérkezésére és a kockázat elbírálására nyitva álló határidőre vonatkozó rendelkezéseket hozza összhangba a jogszabályi előírásokkal;
 2. csak olyan feladatokat vállaljon, ami nem áll ellentétben az ügyfél érdekében való eljárás követelményével;
 3. nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány kiállítását ne vállalja; d) kötvény kiállítását ne vállalja.
Az Alkusz a rendelkező rész I. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

II. Figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben mindenkor határidőben és a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatásával gondoskodjon a biztosításközvetítést végző személyek Alkusszal fennálló jogviszonya kezdetének és végének két munkanapon belül az MNB-nek történő bejelentéséről.

III. Kötelezi az Alkuszt, hogy a természetes személy közvetítők szakmai képzésének nyilvántartási rendszerét olyan módon alakítsa ki, amely a képzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából biztosítja a képzéssel érintett biztosítási termékek és a képzésen résztvevő személyek egymáshoz rendelését.

Az Alkusz a rendelkező rész III. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

IV. Figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben az MNB felé fennálló és jogszabály által előírt felügyeleti díj fizetésére vonatkozó kötelezettségének s jogszabályi határidőn belül tegyen eleget.

V. Felhívja az Alkuszt, hogy a jövőben
 1. a panaszkezelési szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően alakítsa ki;
 2. a panaszkezelési nyilvántartását az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal vezesse;
 3. az általa érintett panaszok jogszabályban meghatározott határidőn belül történő megválaszolására vonatkozó rendelkezéseket mindenkor tartsa be;
 4. az általa érkeztetett panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;
 5. a szóban, telefonon előterjesztett panaszok kezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;
 6. az általa érkeztetett panaszokkal kapcsolatos álláspontját tartalmazó választ minden esetben oly módon küldje meg a panaszt előterjesztő ügyfelek részre, amely alkalmas annak megállapítására, hogy a szolgáltató a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és idejét;
 7. a biztosítási titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket minden esetben tartsa meg.

Az Alkusz a rendelkező rész V. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

VI. Felhívja az Alkuszt, hogy a jövőben az ügyfelek hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket minden esetben tartsa meg.

Az Alkusz a rendelkező rész VI. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

VII. Kötelezi az Alkuszt, hogy a jövőben az utasbiztosítások közvetítése körében a kielégítő mennyiségű, piacon elérhető biztosítást tárgyszerűen elemezze és szakszerű tájékoztatást nyújtson az ügyfél igényeinek és szükségleteinek megfelelően.

Az Alkusz a rendelkező rész VII. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

VIII. Figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben
 1. csak olyan személyek útján végezzen biztosításközvetítői tevékenységet, akinek büntetlen előéletéről előzetesen – hatósági erkölcsi bizonyítvány útján – meggyőződött;
 2. az általa foglalkoztatott biztosításközvetítőkről vezetett belső nyilvántartása mindenkor a valóságnak és a biztosításközvetítővel létesített jogviszonynak megfelelően tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat.
IX. Az MNB figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben a pénzkezelési szabályzatát mindenkor az irányadó ágazati jogszabályokra is tekintettel alakítsa ki, pénzkezelés során mindenkor az irányadó jogszabályok alapján járjon el.

X. Az MNB figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben mindenkor és folyamatosan rendelkezzen az általa folytatott tevékenységeknek megfelelő, a jogszabály által előírt szakmai felelősségbiztosítással.

XI. Az MNB kötelezi az Alkuszt 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére.

XII. Az MNB kötelezi az Alkuszt 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.